stopa procentowa

Co to są stopy procentowe?

Przeciętny obywatel pojęcie stóp procentowych łączy z lokatami oszczędnościowymi i kredytami. Rzeczywiście, wysokość stóp procentowych ma duży wpływ zarówno na tempo gromadzenia oszczędności, jak i wysokość posiadanych zobowiązań finansowych. Jednak stopy procentowe mają ogromne znaczenie nie tylko dla poszczególnych gospodarstw domowych, ale dla całej gospodarki.

Co to jest stopa procentowa?

Dlaczego stopy procentowe są tak ściśle związane są z lokatami i kredytami? Ponieważ w każdym z tych przypadków mamy do czynienia z pożyczaniem pieniędzy, a za udostępnianie ich na określony czas posiadacz kapitału uzyskuje opłatę – procent od kapitału. Jak wysoka będzie to kwota, uzależnione jest od obowiązujących stóp procentowych.

Stopy procentowe – kto ustala ich wysokość?

Zmiany podatkowe

W Polsce podstawowe stopy procentowe ustalane są przez Radę Polityki Pieniężnej. Jest to organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. Decyzje odnośnie wysokości stóp procentowych podejmowane są na podstawie wielu kryteriów, ale najistotniejsze jest to, że Rada Polityki Pieniężnej może za pomocą stóp procentowych kształtować politykę monetarną. Tym samym jej decyzje wpływają na poziom inflacji oraz aktywność podmiotów gospodarczych. Podniesienie stóp procentowych zwykle zwiększa skłonność konsumentów do korzystania z produktów bankowych, takich jak lokaty oszczędnościowe – wyższe stopy to lepsze oprocentowanie lokat. Jednocześnie dochodzi do ograniczania ilości inwestycji prowadzonych przez przedsiębiorstwa, bo wyższe stopy procentowe, to droższe kredyty.

Stopy procentowe a kredyty i pożyczki

W sytuacji, gdy Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe, rośnie atrakcyjność depozytów i maleje zainteresowanie kredytami. Ale RPP może też stopy obniżyć, dążąc do zmobilizowania przedsiębiorców do podejmowania inwestycji, a tym samym rozruszania gospodarki. Obniżenie stóp procentowych oznacza obniżenie stawki WIBOR, czyli referencyjnej wysokości oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Koszty kredytów i pożyczek są wówczas niższe, co sprzyja zapożyczaniu się firm i gospodarstw domowych.

Tanie kredyty są pożądane na każdym etapie prowadzenia działalności, ponieważ kolejna trafna inwestycja w firmie prowadzi do zwiększenia zysków. Jeśli jednak przedsiębiorca nie jest pewien czy i jak pozyskać dofinansowanie do działalności, powinien odwiedzić biuro księgowe. Biuro księgowe współpracuje z rozmaitymi firmami, nierzadko przeprowadza analizy finansowe, pomaga sporządzić plan biznesowy, jest też na bieżąco ze stopami procentowymi. Współpraca z dobrym biurem księgowym zdecydowanie jest dla przedsiębiorcy korzystna.

Rzeczywista stopa oprocentowania kredytu

Przed podpisaniem umowy kredytowej należy dokładnie przeczytać umowę i upewnić się odnośnie rzeczywistych kosztów. Oprocentowanie kredytu to jedno, ale instytucje finansowe pobierają również prowizje i opłaty przygotowawcze. Dlatego oprocentowanie kredytu nie jest tym samym co rzeczywista stopa oprocentowania kredytu, a to ona wpływa na ostateczną wysokość zobowiązania.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *