zmiany w PIT

Najnowsze zmiany w PIT

Zmiany w przepisach prawa podatkowego wprowadzane są na tyle często, że przedsiębiorcy i księgowi zajmujący się obsługą księgowo-finansową firm, cały czas muszą trzymać rękę na pulsie. Ostatnie zmiany w PIT zaczęły obowiązywać 1 lipca 2020 roku. Wprowadzono nimi nowe zasady zaliczania w koszty podatkowe wydatków na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT.

Zasady zaliczania w koszty przed zmianami

Przepisy obowiązujące do 1 lipca 2020 roku wprowadzały ograniczenia w stosunku do zaliczania w koszty płatności dotyczących transakcji powyżej 15 000 zł. Jednolite płatności powyżej tego limitu, jeśli nie odbywały się bez pośrednictwa rachunku płatniczego i na rzecz czynnego podatnika VAT na rachunek inny, niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT, nie mogły być wliczone jako wydatki w koszty podatkowe. Tym bardziej, gdy dochodziło do pominięcia mechanizmu podzielonej płatności, pomimo iż na fakturze widniało sformułowanie „mechanizm podzielonej płatności”.

Oczywiście zdarzały się wyjątki od ww. zasad, ale tylko w przypadku dokonywania zapłaty na rachunek podmiotu nie zawarty na białej liście. W takiej sytuacji nabywca zobowiązany był do złożenia zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury. Zawiadomienie to należało złożyć w ciągu 3 dni (w czasie pandemii 14) w formie papierowej lub elektronicznej na druku ZAW-NR.

Zmiany w PIT od 1 lipca 2020

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw wydłuża okres na złożenie ZAW-NR. Obecnie okres ten wynosi 7 dni, choć Tarcza Antykryzysowa zakłada, że w czasie pandemii obowiązuję okres 14-dniowy, natomiast do terminu 7-dniowego wrócimy po odwołaniu stanu epidemii.

W poprzedniej wersji ustawy zawiadomienie należało złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury. W tej chwili jest to urząd właściwy dla podatnika, który dokonał zapłaty należności.

Rachunki spoza białej listy w kosztach płatności

Najnowsze zmiany w PIT rozszerzają również zakres wyjątków, gdy dokonujący może zaliczyć w koszty płatności na rachunki spoza białej listy. Najważniejsza zmiana jest taka, że podatnik dokonujący płatności na rachunek spoza białej listy, może uniknąć sankcji w podatku dochodowym oraz odpowiedzialności solidarnej, jeżeli zrealizuje płatność w mechanizmie split payment (nie dotyczy wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia b.r.). Z powyższego wynika, że w tym przypadku zmiany w PIT obowiązują wstecz.

Nie wszyscy przedsiębiorcy są w stanie przyswoić wszystkie zmiany w PIT, dlatego najlepiej, jeśli korzystają z usługi, jaką jest księgowość dla firm. Oprócz prowadzenia profesjonalnej księgowości, specjalista wykona szereg innych zadań z zakresu rachunkowości czy podatków, a przedsiębiorca będzie mógł się skupić na rozwijaniu działalności i pomnażaniu zysków.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *