Podatek VAT

Podatek VAT – stawki podatku od towarów i usług

Kupując towar bądź też decydując się na współpracę z firmą usługową, płacimy nie tylko za sam towar, ale również doliczoną do niego kwotę podatku VAT, co razem stanowi cenę brutto. Podatek VAT dotyczy jednak nie tylko nabywców, ale również sprzedawców i to oni najczęściej narzekają na wysokość obowiązujących w Polsce stawek podatkowych.

Podatek VAT w Polsce

W Polsce podatek VAT wprowadzono po raz pierwszy w 1993 roku, a więc stosunkowo niedawno. W większość państw europejskich, zwłaszcza tych, które jako pierwsze znalazły się w UE, tego typu danina na rzecz państwa płacona była od dawna, np. we Francji od 1954 roku. Dziś trudno sobie wyobrazić możliwość kupowania produktów bez podatku. Każdorazowo (z drobnymi wyjątkami) co wartości netto doliczany jest podatek VAT. Oznacza to, że w praktyce wysokość podatku przerzucana jest na konsumenta, który musi zapłacić więcej za produkt, który mu się podoba. Pamiętajmy jednak, że kwota ta nie trafia w całości do rąk sprzedawcy, ponieważ ten zobowiązany jest do rozliczania i odprowadzania podatku VAT do US.

Przedsiębiorca, który rozlicza podatek VAT, w rzeczywistości uzależnia jego wysokość od wartości netto towaru. W Polsce obowiązuje kilka stawek podatku VAT, a zatem w przypadku niektórych towarów i usług do wartości netto należy doliczyć 23%, a w przypadku innych 8% lub 5%.

Podatek VAT należny i naliczony

Wyróżniamy dwa rodzaje podatku VAT: należny i naliczony. Podatkiem należnym nazywamy kwotę zobowiązania, która powstaje w chwili wystawienia faktury sprzedaży. Kwotę tę należy przekazać do US. Z kolei podatek naliczony to wartość, o jaką przedsiębiorca może obniżyć podatek należny w deklaracji VAT. Najprościej rzecz ujmując, podatkiem należnym będzie podatek VAT od sprzedaży, natomiast podatkiem naliczonym – od zakupu.

Deklaracja VAT i plik JPK_VAT

Jeśli chodzi o wspomnianą deklarację VAT, w imieniu przedsiębiorcy może sporządzić ją biuro rachunkowe świadczące usługi księgowe. Czynny podatnik VAT ma obowiązek złożenia takowej deklaracji w US w określonym terminie. VAT może być rozliczany miesięcznie lub kwartalnie. W przypadku rozliczeń miesięcznych deklaracja za poprzedni miesiąc musi być złożona do 25 dnia miesiąca kolejnego, natomiast w przypadku rozliczeń w systemie kwartalnym – do 25 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale. Deklarację należy przesłać w formie elektronicznej. Oprócz tego przedsiębiorca ma obowiązek wysyłki pliku JPK_VAT, który bez względu na okres rozliczania podatku VAT należy dostarczać za okresy miesięczne (do 25. dnia miesiąca kolejnego). Na szczęście od 1 lipca 2020 roku obowiązywać będzie nowa struktura JPK – zostanie podzielona na dwie części: ewidencyjną i deklaracyjną. Tym samym nie będzie konieczności składania osobno deklaracji VAT-7 lub VAT-7K i plików JPK_VAT. Każda z deklaracji zostanie zastąpiona jednym plikiem JPK_V7.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *