Podatki

Podatki w Polsce po brexicie

Wielka Brytania i Unia Europejska uzgodniły warunki współpracy od 1 stycznia 2021 roku. Czy zawarte porozumienie w jakimś stopniu wpływa na podatki w Polsce po brexicie?

Umowa o handlu i współpracy

Porozumienia w sprawie umów regulujących przyszłe relacje zostało osiągnięte 24 grudnia 2020 roku i składają się na nie: Umowa o handlu i współpracy, Umowa o współpracy w zakresie bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej oraz Umowa w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych. Dla państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym także i Polski, największe znaczenie ma Umowa o handlu i współpracy, która wprowadza liczne regulacje dla sektora usług, takich jak transport, komunikacja czy usługi pocztowe. Ustawa ogranicza stosowanie ceł, ale utrudnia rozliczenia podatkowe i zwiększa obowiązki dokumentacyjne. Oznacza to, że omówienie tematu podatki w Polsce po brexicie jest jak najbardziej zasadne i przez wielu przedsiębiorców oczekiwane.

Handel bez ceł?

Umowa o handlu i współpracy jest centralnym elementem relacji pomiędzy stronami. Umowa ta obejmuje handel towarami, usługami, transport lotniczy i drogowy, koordynację systemów zabezpieczenia społecznego, rybołówstwo, współpracę organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, a także mechanizm zarządzania relacjami. Wszelkie wprowadzone Umową regulacje zaczęły obowiązywać od 1 stycznia, ale w ramach mechanizmu „tymczasowego stosowania”. To oczywiste, że po braxicie utrzymanie dotychczasowych warunków wymiany handlowej nie jest możliwe, a mimo wielu uproszczeń i ułatwień, muszą powrócić kontrole graniczne i przynajmniej część procedur celnych. Co to oznacza dla Polaków, którzy nawiązali kontakty handlowe z brytyjskimi firmami?

Umowa zawarta pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską wydaje się uspokajać nastroje. Wiele polskich firm handlujących z Wielką Brytanią może liczyć na 0-procentowe cła na przeważającą większość produktów. Cła jednak pozostają w obszarach wrażliwych przynajmniej dla jednej ze stron, a często są to właśnie takie towary, które polscy przedsiębiorcy uznają za szczególnie atrakcyjne. Poza tym pamiętajmy, że nawet zerowe cło nadal stanowi przeszkodę i oznacza trudności logistyczne i administracyjne. Na szczęście dobre biuro podatkowe udziela przedsiębiorcom wsparcia w tym zakresie.

Podatki w Polsce po brexicie

Państwa członkowskie Unii Europejskiej dążyły do ujednolicenia przepisów podatkowych, szczególnie w zakresie VAT, ale również i PIT oraz CIT. Oczywiście każde państwo ma własny system podatkowy, który w pewnym zakresie może różnić się od systemów obowiązujących gdzie indziej, niemniej podstawowe założenia były podobne. Bardzo możliwe, że Wielka Brytania odejdzie od obecnej harmonizacji systemów w ramach Unii. Co to oznacza dla polskich przedsiębiorców? Okazuje się, nie tyle zmienią się podatki w Polsce po brexicie, co zajdzie konieczność przestrzegania przepisów podatkowych po obu stronach kanału La Manche, co może być uciążliwe, ale i kosztowne.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *