Co to jest P45

Co to jest P45?

Osoby, które decydują się na podjęcie pracy na terenie Wielkiej Brytanii, powinny zapoznać się z przepisami dotyczącymi zatrudnienia na Wyspach. Warto poznać własne prawa i obowiązki, ale i obowiązki pracodawców. Do tych ostatnich należy zaliczyć m.in. obowiązek przekazania pracownikowi dokumentu P45 po ustaniu zatrudnienia.

Rozrachunki z pracownikami w Anglii

Każdy pracodawca w Wielkiej Brytanii jest zobowiązany do prowadzenia i dokumentowania bieżących i rocznych rozrachunków z pracownikami. Rozrachunki te określa się terminem Payroll, a prowadzone są według zasad systemu PAYE (skrótowiec od Pay As You Earn, co oznacza płatność przy wypłacie). Brytyjski urząd skarbowy, czyli HMRC stosuje system PAYE po to, by ściągnąć podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenia społeczne bezpośrednio z każdej wypłaty pracownika. Oznacza to, że na rachunek bankowy pracownika nie trafia kwota wyszczególniona w umowie o pracę, a suma, jaka pozostaje po dokonaniu stosowanych potrąceń. Tak samo wygląda to w Polsce.

Zwrot podatku w systemie PAYE

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego opłacane są systematycznie, a po zakończeniu roku podatkowego (w Wielkiej Brytanii następuje to 5 kwietnia) przychodzi pora na ich podsumowanie. Pracownik może rozliczyć nadpłacony podatek dochodowy z HMRC, składając poprawnie wypełniona deklarację podatkową. Warto zaznaczyć, że system PAYE nie wymaga od pracowników samodzielnego rozliczania się z podatków. Jeśli pracownik pozyskiwał dochody wyłącznie z jednego źródła i od dawna zatrudniony jest w tej samej firmie, nie ma konieczności składania deklaracji. Istnieją jednak sytuacje, gdy HMRC wymaga złożenia deklaracji, albo wydaje się, że warto to zrobić, bo pracownikowi przysługuje zwrot nadpłaconego podatku. Zwrot podatku może być należny np. wtedy, gdy pracownik zatrudniony był przez więcej, niż jednego pracodawcę, krócej niż rok, albo zastosowany był nieprawidłowy (bądź tymczasowy) kod podatkowy.

Dokument P45 a zwrot podatku

Deklarację podatkową wypełnia się na podstawie danych zawartych w pozyskanych od pracodawcy dokumentach, takich jak formularz P60, formularz P45 lub odcinki wypłat (payslipy). W sporządzeniu rozliczenia Polakom zatrudnionym na Wyspach pomoże biuro księgowe Accountancy. Wystarczy dostarczyć księgowym odpowiedni formularz pozyskany od pracodawcy. Dokument P45 otrzymują te osoby, które zakończyły pracę u danego pracodawcy. Dokument ten należy potraktować jako świadectwo zakończenia pracy w danej firmie. Formularz P45 zawiera informacje o kwocie otrzymanych wynagrodzeń oraz kwocie zapłaconego podatku w danym roku podatkowym, tj. od rozpoczęcia tego roku do momentu zakończenia pracy w tym samym roku.

Z kolei dokument P60 pracownik otrzymuje wraz z końcem każdego roku podatkowego od pracodawcy, u którego nie zakończył zatrudnienia przed końcem roku podatkowego. Jeśli podatnik w ciągu roku podatkowego świadczył pracę w różnych miejscach, z każdej firmy otrzymuje osobny formularz P60.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *