biuro rachunkowe

Jak założyć własne biuro rachunkowe?

Profesja księgowego wielu osobom kojarzy się z monotonią, koniecznością nieustannego liczenia cyferek i dużą odpowiedzialnością. Oczywiście nie można powiedzieć, by tego typu twierdzenia nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości, niemniej zawód księgowego wcale nie jest profesją nudną. Przeciwnie – daje możliwość współpracowania z różnymi ludźmi i podejmowania różnorakich wyzwań. Poza tym bycie księgowym jest opłacalne. Osoby wykonujące ten zawód mogą pochwalić się dość wysokimi zarobkami. Nic zatem dziwnego, że wiele osób marzy o zdobyciu uprawnień do wykonywania zawodu księgowego, a kiedy uda się to osiągnąć – chce otworzyć własne biuro rachunkowe.

Jak zostać księgowym?

Droga do zdobycia zawodu księgowego nie jest szczególnie długa, zwłaszcza że nie każda osoba wykonująca ten zawód posiada dyplom ukończenia wyższej uczelni. Niemniej, aby zostać księgowym, warto wybrać się na studia na kierunku finanse i rachunkowość, finanse i bankowość, ekonomia lub matematyka. Mogą to być również kierunki pokrewne do wymienionych. Studia na wyższej uczelni nie musza przygotowywać do wykonywania zawodu księgowego, ale poszerzają horyzonty, dają ogólną wiedzę o finansach, potrzebach rynku, systemach podatkowych itd.

Ci, którzy nie mają możliwości studiowania, powinni przynajmniej ukończyć szkołę średnią (technikum lub liceum), która da podwaliny do wykonywania tego zawodu. Najważniejsze są jednak różnego rodzaju szkolenia i kursy, które kończą się stosowanymi egzaminami i uzyskaniem kwalifikacji zawodowych. Oczywiście świeżo po kursach trudno znaleźć pracę jako kierownik działu księgowości w dużej firmie. Ale jeśli nie chcemy zaczynać od małych spraw i pracować na czyjś rachunek, warto otworzyć własne biuro rachunkowe.

Jak otworzyć biuro rachunkowe?

Przede wszystkim należy pamiętać, że biuro księgowe mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie są karane za określony katalog przestępstw, czyli za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Ponadto osoby te muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jeśli wymienione warunki zostaną spełnione, możliwe jest otwarcie biura rachunkowego w dowolnej formie, z wyłączeniem spółki partnerskiej. Oznacza to, że biuro rachunkowe może działać jako jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna lub spółka handlowa. W każdej formie rejestracja działalności odbywa się tak samo, jak w przypadku innych firm usługowych.

Biuro rachunkowe jako spółka prawa handlowego

Większość biur rachunkowych w Polsce działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka spółka posiada osobowość prawną. Niezwykle ważne jest to, że za zobowiązania finansowe spółki nie odpowiadają jej współwłaściciele. W razie problemów wierzyciel może dokonać egzekucji z majątku spółki, ale tylko do wysokości określonego umową kapitału zakładowego.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *