rachunkowość

Rachunkowość

Rachunkowość i jej podstawowe zasady

Rachunkowość stawiana jest na równi z księgowością, choć niesłusznie. Księgowość jest jedynie jednym z działów rachunkowości, tuż obok kalkulacji i sprawozdawczości. Rachunkowość jest pojęciem obejmującym znacznie więcej zagadnień.

Rachunkowość jako system

Rachunkowość jest systemem ewidencji gospodarczej, tj. systemem zapisu zdarzeń gospodarczych. Ujmuje je w mierniku pieniężnym. Bierze pod uwagę procesy produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość odzwierciedla stan prowadzonej działalności gospodarczej i pomaga go ocenić. Jej celem jest dostarczenie rzeczywistego obrazu sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa. Ważne jest każde zdarzenie gospodarcze, mające wpływ na zmiany w finansach czy stanie majątkowym podmiotu gospodarczego. Prowadzenie rachunkowości ma na celu nie tylko pozyskiwanie informacji o aktualnej kondycji firmy, ale także efekcie różnorakich, prowadzonych wcześniej działań. Rachunkowość ułatwia też podejmowanie decyzji.

Zapis zdarzeń gospodarczych

Powyżej wspomniano, że rachunkowość jest systemem zapisu zdarzeń gospodarczych. Jakie to są zdarzenia? Przede wszystkim sprzedaż i zakup towarów. Oprócz tego wypłacanie wynagrodzeń, inwestycje w proces produkcyjny, naliczanie i opłacanie podatków, złomowanie, remonty i wydatki na reklamę. A to jeszcze nie wszystko.

Podstawowe zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości to zbiór reguł, norm i procedur stosowanych po to, by informacje o sytuacji finansowej i majątkowej firmy były jasne, rzetelne i użyteczne. Zasady te zwykle nie mają charakteru normatywnego – zaledwie ich część została włączona do przepisów prawa, a dokładnie do Ustawy o rachunkowości. Do podstawowych zasad rachunkowości należą:

– zasada memoriału,

– zasada współmierności,

– zasada kontynuacji działalności,

– zasada ciągłości,

– zasada istotności,

– zasada realizacji,

– zasada kosztu historycznego,

– zasada indywidualnej wyceny,

– zasada wymierności pieniężnej,

– zasada rozdzielności przedsiębiorstwa od właścicieli,

– zasada obiektywizmu,

– zasada ostrożności.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *