Własne biuro rachunkowe Bielsko

Jak założyć biuro rachunkowe Bielsko?

Coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności, przy czym sprawy księgowe woli powierzyć specjalistom w tej dziedzinie. Tym samym powstają kolejne biura rachunkowe, które zajmują się obsługą firm, prowadzeniem spraw księgowych i kadrowych. Oczywiście oprócz tego świadczą również inne usługi, np. pomagają osobom prywatnym w sporządzaniu rozliczeń podatkowych. Prowadzenie własnego biura może okazać się zajęciem znacznie ciekawszym i bardziej dochodowym, aniżeli praca na stanowisku księgowego w jednej firmie. Zatem jak założyć własne biuro rachunkowe Bielsko?

Studia z zakresu rachunkowości, bankowości lub finansów

Pierwszym krokiem jest oczywiście zdobycie odpowiedniego wykształcenia. Księgowy nie zawsze musi mieć ukończone studia wyższe, niekiedy wystarcza zdobycie uprawnień poprzez udział w rozmaitych kursach i szkoleniach, niemniej tym, którzy posiadają szerszą wiedzę z zakresu rachunkowości, bankowości albo finansów z pewnością łatwiej jest odnaleźć się w branży.

Osoba z odpowiednim wykształceniem nie tylko znajdzie pracę w zawodzie, ale może również otworzyć własną działalność, taką jak biuro rachunkowe lub działalność w zakresie doradztwa podatkowego.

Biuro księgowe

Czym zajmuje się biuro rachunkowe Bielsko?

Biuro rachunkowe (zobacz eFKa) zajmuje się świadczeniem usług polegających na okresowym określaniu i sprawdzaniu rzeczywistego stanu pasywów i aktywów (drogą inwentaryzacji), prowadzeniu ksiąg rachunkowych, w których ujęte zostają zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systemowym, gromadzeniu i przechowywaniu dowodów księgowych i innej ważnej dokumentacji, prowadzeniu sprawozdań finansowych, a także wycenianiu aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego. Z oczywistych względów wymienionych wyżej usług nie może świadczyć każdy. Musi to być osoba kompetentna, a przy tym odpowiedzialna i skrupulatna.

Kto może otworzyć biuro rachunkowe?

Pomijając kwestie związane z wykształceniem czy usposobieniem danej osoby, biuro rachunkowe Bielsko może prowadzić wyłącznie ten, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest karany za określony katalog przestępstw (przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), ponadto posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Dopuszczalne formy prowadzenia biura księgowego

Biuro rachunkowe Bielsko można prowadzić w każdej formie działalności z wyjątkiem spółki partnerskiej. Najczęściej księgowi decydują się jednak na rejestrację firmy w KRS i założenie spółki prawa handlowego, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *