Wzrost pensji minimalnej 2018

Wzrost pensji minimalnej 2018 – założenia

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w Polsce to temat wzbudzający spore zainteresowanie. Nic w tym dziwnego, zważywszy na fakt, że nadal ogromna część Polaków otrzymuje najniższą płacę. Wartość wynagrodzenia minimalnego systematycznie wzrasta, choć wciąż daleko nam do poziomu państw Europy Zachodniej. A jak będzie w kolejnym roku? Czy zanotujemy wzrost pensji minimalnej 2018?

Od czego zależy najniższy poziom wynagrodzenia pieniężnego w Polsce?

Najniższy, ustalony prawnie poziom wynagrodzenia pieniężnego w Polsce określa się w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym (zwykle 40 godzin w miesiącu). Najniższa stawka godzinowa aktualnie wynosi 13 zł, zaś najniższe wynagrodzenie 2000 zł brutto. Wysokości pensji minimalnej nie ustala pracodawca, nie zależy ona w żaden sposób od kompetencji pracownika, zaszeregowania osobistego ani systemu i rozkładu czasu pracy, stosowanego w danym zakładzie pracy. Wysokość minimalnego wynagrodzenia określa Państwo, corocznie, na podstawie Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (10 października 2002).

Wzrost pensji minimalnej 2018 a lata ubiegłe

Pensja minimalna wzrasta od wielu lat, choć nie zawsze były to znaczące sumy. W przeliczeniu na kwoty netto, różnice wynosiły niekiedy zaledwie kilka lub kilkanaście złotych. Największe skoki zanotowano w ciągu ostatnich trzech lat. Pracodawcy nie zawsze sprawnie radzą sobie z przeliczaniem kwot wynagrodzenia, dlatego prowadzenie księgowości i spraw pracowniczych warto powierzyć biurom rachunkowym (eFKa).

Pensja minimalna w latach 2010-2017:

  • rok 2010 – 1317 zł,
  • rok 2011 – 1386 zł,
  • rok 2012 – 1500 zł,
  • rok 2013 – 1600 zł,
  • rok 2014 – 1680 zł,
  • rok 2015 – 1750 zł,
  • rok 2016 – 1850 zł,
  • rok 2017 – 2000 zł.

Ile wyniesie płaca minimalna w 2018 roku?

Plany rządu zakładają wzrost pensji minimalnej 2018. Propozycja rządu przewiduje podwyżkę minimalnego wynagrodzenia do poziomu 2100 zł. Pensja minimalna stanowiłaby wówczas 47,27 proc. przeciętnego wynagrodzenia i zanotowała pięcioprocentowy wzrost w stosunku do roku bieżącego. Minimalna stawka godzinowa wynosiłaby w zaokrągleniu 13,70 zł. Ostateczna decyzja w sprawie podwyżki płacy minimalnej należy jednak do Rady Ministrów. Zdaniem Minister Rafalskiej wzrost minimalnego wynagrodzenia jest w pełni uzasadniony, ponieważ sytuacja na rynku pracy jest dobra. Bezrobocie w Polsce nie jest wysokie – w bieżącym roku notujemy najniższą od lat stopę bezrobocia.

Wzrost pensji minimalnej 2018 – kiedy poznamy ostateczną decyzję?

Rada Ministrów decyzję w sprawię płacy minimalnej musi podjąć do 15 czerwca – to czas na przedstawienie propozycji Radzie Dialogu Społecznego, która musi wyrazić własną opinię. Jeżeli radzie Ministrów i stronie społecznej nie uda się wypracować wspólnego stanowiska, wzrost pensji minimalnej 2018 zostanie ogłoszony w drodze rozporządzenia. Rozporządzeniem podniesiono również płacę minimalną w roku 2017.

  1. Pingback: WWW.XMC.PL

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *