Dofinansowanie do przedszkola

Dofinansowanie do przedszkola

Dofinansowanie do przedszkola – co warto wiedzieć?

O ile na temat dobra dziecka uczęszczającego do żłobka zdania mogą być podzielone, o tyle przedszkole uznaje się obecnie za konieczne do zapewnienia prawidłowego rozwoju dziecka. Do państwowego przedszkola, szczególnie w dużych miastach, trudno się dostać. Oczywiście funkcjonuje też szereg placówek prywatnych, ale nie wszystkich rodziców na takowe stać. Wartą uznania formą pomocy dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym jest dofinansowanie do przedszkola. Pracodawcy coraz częściej oferują tę formę pomocy.

Dofinansowanie do przedszkola lub żłobka

Zmiany w prawie podatkowym w zakresie dofinansowania do przedszkola lub żłobka obowiązują od stycznia 2016 roku. Pracodawcy coraz częściej refundują koszty pobytu dzieci pracowników w przedszkolu. Co istotne, refundacja ta, finansowana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest zwolniona z podatku dochodowego i oskładkowania zusowskiego.

Dofinansowanie do przedszkola a zwolnienia od podatku – limity

Jeżeli w zakładzie pracy nie ma Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych refundacja kosztów pobytu dziecka pracownika w przedszkolu czy żłobku może być finansowana z innych źródeł. Wówczas zwolniona jest z podatku wyłącznie do kwoty 400 zł – w przypadku żłobka i 200 zł – w przypadku przedszkola. Nadwyżka refundacji powyżej wymienionych kwot jest opodatkowana.

Przedszkole przyzakładowe

Dofinansowanie do przedszkola to jedno, a uruchomienie przedszkola przyzakładowego – drugie. Obecnie pracodawca może utworzyć przedszkole przyzakładowe i koszty jego uruchomienia wykazać w kosztach działalności firmy. Wszystkie koszty, aż do momentu rejestracji placówki, stanowią koszt pracodawcy – zmniejszają jego dochód i wysokość podatku. W pewnych granicach koszty prowadzenia żłobka czy przedszkola przed zakład pracy mogą również stanowić koszt uzyskania przez firmę przychodów. W przypadku żłobka limit ten stanowi kwota będąca iloczynem liczby dzieci i kwoty 400 zł, zaś w przypadku przedszkola przyzakładowego – iloczyn liczby dzieci i kwoty 200 zł.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *