Księgowa Bielsko

Księgowa Bielsko

Do kiedy pracodawca musi przekazać PIT-11 za 2017 rok? Księgowa Bielsko

Początek roku to zawsze czas dokonywania podsumowań i rozliczeń. Chodzi zarówno o podsumowania dotyczące życia prywatnego, jak i spraw zawodowych. Niezależnie od tego, czy prowadzimy własną działalność gospodarczą, czy też jesteśmy zatrudnieni na etacie, musimy pamiętać o podsumowaniu minionego roku i sporządzeniu zeznania podatkowego. Księgowa Bielsko pomoże prawidłowo wypełnić zeznanie podatkowe i odliczyć ewentualne ulgi.

PIT-11 za 2017 rok – pracodawcy mają czas do końca lutego

Zeznanie podatkowe, najczęściej PIT-37, sporządza się przede wszystkim na podstawie dokumentacji otrzymanej od pracodawcy. Chodzi o pracodawcę lub pracodawców, u których byliśmy zatrudnieni w minionym roku. To oni mają obowiązek przygotowania i przesłania do pracownika formularza PIT-11. Pracodawcy muszą zdążyć do 29 lutego.

Nie wszyscy wiedzą, że płatnik zobowiązany jest również dostarczyć PIT-11 do Urzędu Skarbowego. A co, jeśli tego nie zrobi? Wówczas może ponieść karę finansową. Niewielkie spóźnienie najpewniej zostanie potraktowane jako wykroczenie podatkowe, ale zdarzają się też sytuacje, gdy czyn ten kwalifikowany jest jako przestępstwo skarbowe.

Księgowa Bielsko – jak dostarczyć zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego?

Zeznanie podatkowe sporządza się na podstawie danych, które pracodawca umieścił w formularzu PIT-11. Uzupełnienie dokumentu nie jest skomplikowane, chyba, że poza formularzem PIT-11 rozliczone muszą być również inne, np. PIT-8 lub PIT-40, albo podatnik chce skorzystać z przysługujących mu ulg z tytułu krwiodawstwa, wychowywania dzieci, ulgi rehabilitacyjnej itp. Wówczas lepiej, by zeznanie sporządziła księgowa Bielsko (odwiedź biuro rachunkowe eFKa) – będzie wolne od błędów.

Zeznanie, które wypełniła księgowa Bielsko, należy podpisać i złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Oczywiście jest również łatwiejszy sposób. Można wysłać je tradycyjną pocztą, pocztą elektroniczną bądź wypełnić i automatycznie dostarczyć do Urzędu Skarbowego dzięki tzw. e-deklaracji.

Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe za 2017 rok?

W zależności od tego, jakiego rodzaju deklarację wypełniamy, złożyć musimy ją do dnia:

  • 31 stycznia 2018 r.: PIT-16A (karta), PIT-19A (duchowni), PIT-28 (ryczałt),
  • 28 lutego 2018 r.: PIT-40A (ZUS za świadczeniobiorcę),
  • 30 kwietnia 2018 r.: PIT-36 (działalność), PIT-36L (liniowy), PIT-37 (praca), PIT-38 (giełda), PIT-39 (nieruchomości).

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *