Rozliczenia podatkowe Bielsko

Rozliczenia podatkowe Bielsko

Ulgi podatkowe – rodzaje. Rozliczenia podatkowe Bielsko

Podatnicy, którzy spełnią określone warunki, mogą skorzystać z ulg podatkowych za rok ubiegły. Ulgi należy wykazać zarówno w deklaracji podatkowej jak i załączniku PIT/O. Rozliczenia podatkowe Bielsko wykonuje wiele biur rachunkowych, których pracownicy podpowiedzą, z których ulg podatnik może skorzystać oraz pomogą je rozliczyć.

Rodzaje ulg podatkowych

Do ulg, z których najczęściej korzystają polscy podatnicy należą:

Ulga na dziecko

Odliczenie na pierwsze i drugie dziecko wynosi 1112,04 zł, przy czym rodziny z jednym dzieckiem mogą skorzystać z ulgi pod warunkiem, że ich roczne dochody nie przekraczają 112 000 zł. Osoby samotnie wychowujące dziecko nie mogą przekroczyć kwoty 56 000 zł. Rodzin z większą liczbą dzieci limity nie obowiązują. Kwota odliczenia na trzecie dziecko wynosi 2000,04 zł, a na czwarte i każde kolejne 2700 zł. Z ulgi mogą skorzystać rodzice oraz inni opiekunowie prawni mieszkający z dzieckiem. Wliczają się w to także rodziny zastępcze.

Ulga na Internet

Rozliczenia podatkowe Bielsko uwzględniają równie często ulgi na Internet. Prawo dopuszcza korzystanie z ulgi tylko przez dwa kolejne lata. Maksymalnie można odliczyć 760 zł, choć w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków, kwota może być podwojona. Ulga za Internet obejmuje wyłącznie wysokość rachunków za korzystanie z dostępu do sieci. Nie można uwzględnić usług modernizacji, wymiany urządzeń czy innych kosztów. Podstawą do skorzystania z ulgi są papierowe rachunki i/lub faktury Vat w formie elektronicznej.

Ulga na leki

Osoby, które chcą rozliczyć ulgę, musza dysponować zaświadczeniem lekarskim o potrzebie przyjmowania leków, za które rachunki (faktury) mają być rozliczone. Od podatku odpisać można nadwyżkę wydatków na leki w kwocie wyższej niż 100 zł. Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym oraz tym, którzy utrzymują takie osoby, gdy ich dochód nie przekracza 9120 zł.

Ulga dla honorowych krwiodawców

Z ulgi mogą skorzystać osoby zarejestrowane jako honorowi dawcy krwi. Mężczyzna w ciągu roku może oddać 2,7 litra krwi, zaś kobieta 1,8. Litry mnoży się przez 130 zł i w ten sposób uzyskujemy kwotę przysługującej ulgi. Rozliczenia podatkowe Bielsko uwzględniają zarówno oddaną nieodpłatnie krew, jak i jej składniki, np. osocze.

Rozliczenia podatkowe Bielsko – gdzie rozliczyć PIT i uwzględnić ulgi?

Niektórzy podatnicy samodzielnie rozliczają PITy, szczególnie gdy nie korzystają z żadnych ulg. Służą do tego specjalne, rozpowszechniane na płytach CD programy komputerowe. Programy można również pobrać z Internetu. Jeśli jednak podatnik korzysta z kilku ulg podatkowych bądź łączy dochody z różnych źródeł, lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług biura rachunkowego eFKa. Współpraca z biurem rachunkowym sprawi, że podatnik skorzysta ze wszystkich przysługujących mu ulg, a samo zeznanie zostanie sporządzone poprawnie. Im wcześniej złożymy zeznanie podatkowe, tym szybciej otrzymamy należne pieniądze.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *